Bureau Ger Smilde - Plan op maat

Weer tijd voor zaken die er toe doen

Leven met een beperking is leven met grenzen. Grenzen van wat mogelijk is en wat onmogelijk is; grenzen die je belemmeren of grenzen die je wilt bestrijden. En daarbij geldt net als voor ieder mens de vraag: hoe geef ik mijn leven vorm, wat doe ik met mijn leven, hoe richt ik het in, hoe zorg ik ervoor dat ik een zinvol leven leid?

Die vraag naar een zinvol leven is lastig genoeg. We staan er ook niet iedere dag bij stil. Mensen die leven met een beperking staan daar vaker bij stil. Ze moeten wel. Want het leven heeft hen begrensd in hun mogelijkheden. En dat betekent dat ze er harder voor moeten vechten dan mensen, die leven zonder beperking. Daar komt nog wat bij: we leven in een wereld die van je verwacht, dat je het allemaal zelf doet, dat je zelf het heft in handen neemt, dat je je opstelt als een volwaardig burger en zelf je zaakjes regelt, ook al heb je een beperking. Hoe ga ik met deze grenzen om en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik met mijn beperking deel kan nemen aan het gewone dagelijkse leven? Hoe leid ik een zinvol leven? Vaak zijn mensen in staat om vanuit hun eigen kracht het leven zin te geven. Daarnaast zijn familie, vrienden en andere naasten van belang. Ondanks de eigen kracht en de hulp van direct betrokkenen, lukt het soms niet zonder professionele ondersteuning.

Ger Smilde

En daar kom ik in beeld. Ik help mensen om hun eigen kracht (weer) te vinden, de regie in handen te nemen en ruimte te krijgen voor de zaken die er toe doen. Ik neem de tijd, sta stil bij uw vraag en wil doordringen tot de kern. Bureau Ger Smilde werkt vanuit de visie dat mensen met een functiestoornis en/of hun naasten heel goed in staat zijn aan te geven hoe zij invulling willen geven aan hun eigen leven. Door het stellen van de juiste vragen help ik u uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Hierdoor houdt u de regie in uw proces.

Ger Smilde
  • is voor de klant, zijn naasten en de mantelzorger een gesprekspartner;
  • is een steunpilaar en heeft een luisterend oor;
  • kan adviseren welke zorg nodig is;
  • kan helpen antwoorden op vragen te vinden;
  • kan ondersteunen bij het aanvragen van indicaties;
  • kan woonprojecten die door ouders of klanten zelf worden ontwikkeld adviseren en begeleiden.

Voor wie?

De ondersteuning van Bureau Ger Smilde richt zich op:

  • Ouderen die zijn aangewezen op zorg.
  • Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
  • Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.
  • Mensen met psychiatrische problematiek.

Werkwijze

Ik ben onafhankelijk en betrokken en sta garant voor kwaliteit. Plan op maat betekent in álle gevallen dat de vraag van u als klant vanaf het begin centraal staat.

Over Ger Smilde

Ik ben sinds 1978 werkzaam in de zorg voor mensen met een handicap. Eerst als maatschappelijk werker, later als manager en adviseur en vanaf 2006 als zelfstandig ondernemer. Naast het begeleiden van verschillende woonprojecten, heb ik veel ervaring en kennis op het gebied van de hulpvraagverduidelijking.

Meer informatie

 
 

Contact gegevens

Bureau Ger Smilde
T 0592 27 34 61
M 06 22 41 49 07

Borckerveld 3
9468 GV Annen

KvK 01133053

  Twitter  Linkedin